Hỏi về thuế thu nhập cá nhân

Ngày hỏi:27/02/2015
Kính gửi Cục thuế tỉnh Hòa Bình. Công ty chúng tôi xin hỏi một số vấn đề về thuế TNCN: Công ty chúng tôi tôi hàng tháng trả thu nhập cho người lao động khoảng 4 triệu đồng/tháng, đến cuối năm có tính thưởng và trả cùng vào lương của tháng cuối năm đó, tổng thu nhập tháng cuối năm và thưởng cuối năm được trả vào tháng 01 năm sau của mỗi lao động khoảng 11 triệu đồng. Vì tháng nhận thu nhập này đến mức phải nộp thuế TNCN nên Công ty đã khấu trừ thuế. Tuy nhiên, theo như thu nhập hàng tháng của người lao động thì bình quân cả năm không phải đến mức phải nộp thuế TNCN. Thời gian chờ được hoàn khoản thuế phải đợi đến cuối năm quyết toán mới được hoàn. Vậy Công ty không thực hiện khấu trừ thuế TNCN của tháng đó, như vậy có bị vi phạm không?. Xin chân thành cám ơn!

  Nội dung này được Cục thuế tỉnh Hòa Bình tư vấn như sau:

  • Tại điểm 1 Khoản 6 Điều 1 Luật số 26/2012/QH13 ngày 22 tháng 11 năm 2012 hướng dẫn:

   “6. Điều 24 được sửa đổi, bổ sung như sau:

   Điều 24. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trả thu nhập và trách nhiệm của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú

   1. Trách nhiệm kê khai, khấu trừ, nộp thuế, quyết toán thuế được quy định như sau:

   a) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có trách nhiệm kê khai, khấu trừ, nộp thuế vào ngân sách nhà nước và quyết toán thuế đối với các loại thu nhập chịu thuế trả cho đối tượng nộp thuế;

   …”

   Tại Khoản 1 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ tài chính hướng dẫn:

   “Điều 25. Khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế

   1. Khấu trừ thuế

   Khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập, ...”

   Căn cứ vào quy định nêu trên khi phát sinh thu nhập đến mức phải khấu trừ thuế thì Công ty phải thực hiện khấu trừ thuế trước khi trả thu nhập. Trường hợp Công ty không thực hiện khấu trừ thuế TNCN theo quy định thì sẽ bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế.


  Nguồn:

  Trang thông tin Cục thuế Hoà Bình
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn