Hợp đồng lao động dưới 3 tháng khấu trừ thuế như thế nào?

Ngày hỏi:30/07/2019

Tôi lãnh lương 15.000.000 đồng/tháng. Hợp đồng lao động lao động dưới  03 tháng, không có người phụ thuộc, không đóng bảo hiểm. Vậy tôi phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân bao nhiêu/tháng? Cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 4 Điều 4 Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012 thì mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm);

   Như vậy bạn được giảm trừ gia cảnh 9.000.000 đồng/tháng.

   Số tiền tính thuế là: 15.000.000 - 9.000.000 = 6.000.000 đồng.

   Căn cứ quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì mức thuế hằng tháng phải khấu trừ của bạn sẽ được tính như sau:

   Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

   => Hàng tháng công ty sẽ khấu trừ trên tổng thu nhập của bạn là 10% của 15 triệu đồng = 1.5 triệu đồng.

   Tuy nhiên, cần lưu ý, đây chỉ là mức khấu trừ tạm hàng tháng mà công ty khấu trừ trước khi trả thu nhập cho bạn chứ không phải mức thuế mà bạn phải đóng, số tiền đóng dư so với mức thu nhập chịu thuế thực tế sẽ được hoàn lại tại kỳ quyết toán thuế.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn