Hướng dẫn áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Ngày hỏi:14/04/2011

Ông Trương Hưng (TP. Hồ Chí Minh) hỏi: Công ty thành lập và đăng ký hoạt động tại Bristish Virgin Island có được áp dụng Hiệp định Tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Vương quốc Anh không? Theo ông Hưng được biết, giữa Việt Nam và Vương quốc Anh có ký kết Hiệp định Tránh đánh thuế hai lần ngày 9/4/1994 và có hiệu lực ngày 15/12/1994. Nay các công ty Astenka Investments Limited, Công ty Mighty Shield Holdings Limited và Công ty Chanview Investments Limited, là các cổ đông sáng lập của Công ty cổ phần sản xuất thức ăn thủy sản Tomboy Việt Nam, đều thành lập và đăng ký hoạt động tại Bristish Virgin Island. Các Công ty này mong muốn được áp dụng Hiệp định Tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Vương quốc Anh.

  Nội dung này được Tổng cục Thuế tư vấn như sau:

  • Theo khoản 1b, Điều 3-Các định nghĩa chung, Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với thuế đánh vào thu nhập và lợi tức từ chuyển nhượng tài sản giữa Việt Nam và Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ailen thì định nghĩa lãnh thổ của Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ailen để áp dụng Hiệp định được quy định như sau:

   " 1b. từ "Vương quốc Liên hiệp Anh" có nghĩa là Anh và Bắc Ailen, bao gồm mọi vùng lãnh hải của Vương quốc Liên hiệp Anh mà theo luật pháp quốc tế hiện nay là hay sau này được chỉ định, là vùng trên đó Vương quốc Liên hiệp Anh có thể thực hiện các quyền đối với đáy biển, lòng đất dưới đáy biển và các nguồn tài nguyên thiên nhiên tại vùng đó."

   Định nghĩa lãnh thổ nêu trên không bao gồm Bristish Virgin Island nên các công ty thành lập và đăng ký hoạt động tại Bristish Virgin Island không được áp dụng Hiệp định nêu trên.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn