Hướng dẫn cho DN đặt in hóa đơn có sai sót về tiêu thức

Ngày hỏi:12/03/2011

Tổng cục Thuế đã có hướng dẫn trường hợp doanh nghiệp đặt in có sai sót về tiêu thức mã số thuế trên hóa đơn và trường hợp doanh nghiệp đặt in hoá đơn cho các chi nhánh trực thuộc nhưng trên góc trái hoá đơn chỉ có Logo, không có tên Công ty.

  Nội dung này được Tổng cục Thuế tư vấn như sau:

  • Trả lời Công ty CP Xây dựng giao thông Hoàng Gia (TP Vinh, tỉnh Nghệ An), Tổng cục Thuế cho biết, trường hợp Công ty đặt in hoá đơn có sai sót về tiêu thức mã số thuế trên hoá đơn thì Công ty gạch bỏ mã số thuế in sai, đóng dấu bổ sung mã số thuế đúng trên hoá đơn mới và các hoá đơn này được chấp nhận thông báo phát hành để sử dụng.

   Đối với trường hợp Công ty CP Cà phê Mê Trang (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đặt in hoá đơn cho các Chi nhánh trực thuộc nhưng trên góc trái hoá đơn chỉ có Logo, không có tên Công ty thì Công ty đóng dấu bổ sung tên công ty trên góc trái hoá đơn mới đúng quy định và các hoá đơn này được chấp nhận thông báo phát hành để sử dụng.

   Tổng cục Thuế cũng đề nghị Cục Thuế các địa phương hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng quy định khi đặt in đợt sau.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn