Hướng dẫn chuyển đổi mục đích sử dụng hàng hóa từ tờ khai A12 sang E31

Ngày hỏi:20/04/2015

Công ty nhập khẩu 1 lô hàng về phục vụ sản xuất thử (A12). Tuy nhiên do việc sản xuất thử hoàn thành trước dự kiến và còn thừa 1 phần. Công ty muốn xin chuyển đổi mục đích sử dụng phần còn lại của lô hàng sang loại hình nhập nguyên liệu (E31). Vậy thủ tục như thế nào?

  Nội dung này được ​Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai tư vấn như sau:

  • Trường hợp xin chuyển loại hình đối với các nguyên vật liệu trước đây nhập khẩu theo loại hình NKD (A12) sang loại hình NSXK (E31) hiện nay không có quy định.

   Tuy nhiên, trường hợp Công ty sử dụng nguyên liệu nhập khẩu theo loại hình NKD để sản xuất hàng hóa xuất khẩu theo quy định hiện hành thì được phép, sau khi xuất khẩu sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu nhập kinh doanh, Công ty sẽ được hoàn lại thuế nhập khẩu nếu thỏa các điều kiện sau:

   Căn cứ điểm c.2 khoản 5 Điều 114 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định các trường hợp được hoàn thuế nhập khẩu gồm có:

   “c.2) Tổ chức, cá nhân nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hoá tiêu thụ trong nước sau đó tìm được thị trường xuất khẩu và đưa số nguyên liệu, vật tư này vào sản xuất hàng hoá xuất khẩu, đã thực xuất khẩu sản phẩm (thời hạn tối đa cho phép là 02 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu nguyên liệu, vật tư đến ngày đăng ký tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu sản phẩm cuối cùng có sử dụng nguyên liệu, vật tư của tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu đề nghị hoàn thuế);”

   Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 70 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định sản phẩm xuất khẩu được quản lý theo loại hình SXXK bao gồm:

   “a) Sản phẩm xuất khẩu được quản lý theo loại hình SXXK gồm:

   a.1) Sản phẩm được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình SXXK;

   a.2) Sản phẩm được sản xuất do sự kết hợp từ các nguồn sau:

   a.2.1) Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình SXXK;

   a.2.2) Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình nhập khẩu kinh doanh;

   a.2.3) Nguyên liệu, vật tư có nguồn gốc trong nước.

   a.3) Sản phẩm được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình nhập kinh doanh với điều kiện thời gian nhập khẩu không quá 02 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu nguyên liệu, vật tư đến ngày đăng ký tờ khai hàng hóa xuất khẩu sản phẩm cuối cùng có sử dụng nguyên liệu, vật tư của tờ khai hàng hóa nhập khẩu;”

   Lưu ý:

   Khi xuất khẩu mở tờ khai theo loại hình xuất khẩu là XSXXK (E62).

   - Về hồ sơ thanh khoản và hoàn thuế, Công ty tham khảo khoản 2 Điều 119 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính để thực hiện.


  Nguồn:

  dncustoms
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn