Hướng dẫn khấu trừ thuế TNCN đối với lao động thử việc xong ký hợp đồng lao động

Ngày hỏi:12/12/2019

Công ty tôi có 1 nhân viên thử việc với lương là 11.000.000 đồng không có người phụ thuộc, xét thấy NLĐ này phù hợp với công việc của công ty nên công ty đề xuất khi hết thời gian thử việc ký hợp đồng lao động. Vậy cho hỏi việc quyết toán thuế đối với lao động thử việc này như thế nào? Thời gian thử việc là 2 tháng.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Công văn 54155/CT-TTHT năm 2018 quy định việc tính thuế thu nhập cá nhân có cho lao động thử việc khi kết thúc ký hợp đồng chính thức, cụ thể như sau:

   "Trường hợp sau khi kết thúc Hợp đồng thử việc trên, Công ty ký Hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên với người lao động thì Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN theo Biểu thuế lũy tiến từng phần trước khi chi trả cho người lao động tính cả thời gian thử việc."

   Theo thông tin bạn cung cấp nhân viên thử việc có thu nhập là 11 triệu không có người phụ thuộc (thu nhập đến mức chịu thuế TNCN), thì khi hết kỳ hạn thử việc nhân viên thử việc đó ký hợp đồng lao động với công ty thì bạn sẽ tính thuế theo khấu trừ thuế TNCN theo Biểu thuế lũy tiến từng phần trước khi chi trả cho người lao động tính cả thời gian thử việc.

   Mặt khác, theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì mức giảm trừ gia cảnh đối với bản thân bạn là 9 triệu đồng/tháng, 108 triệu đồng/năm.

   Căn cứ Điều 22 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 quy định biểu thuế lũy tiến về thu nhập tiền lương như sau:

   Bậc thuế

   Phần thu nhập tính thuế/năm

   (triệu đồng)

   Phần thu nhập tính thuế/tháng

   (triệu đồng)

   Thuế suất (%)

   1

   Đến 60

   Đến 5

   5

   2

   Trên 60 đến 120

   Trên 5 đến 10

   10

   3

   Trên 120 đến 216

   Trên 10 đến 18

   15

   4

   Trên 216 đến 384

   Trên 18 đến 32

   20

   5

   Trên 384 đến 624

   Trên 32 đến 52

   25

   6

   Trên 624 đến 960

   Trên 52 đến 80

   30

   7

   Trên 960

   Trên 80

   35

   Do vậy, thu nhập tính thuế = thu nhập (tiền lương, tiền công) - giảm trừ gia cảnh - BHXH

   = 11 triệu - 9 triệu

   = 2 Triệu.

   Lưu ý: Lao động thử việc không thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc.

   Như vậy, thuế suất áp dụng trong trường hợp này là 5%, vậy nên số tiền thuế TNCN bị khấu trừ trong 02 tháng thử việc như sau: 2 triệu x 5% x 2 tháng = 200.000 đồng.

   Ban biên phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn