Hướng dẫn về phần mềm quản lý kho phục vụ việc báo cáo quyết toán cuối năm của hợp đồng gia công

Ngày hỏi:05/05/2016

Công ty chúng tôi là công ty gia công hàng may mặc, theo quy định của Thông tư 38/2015/TT-BTC sẽ phải làm báo cáo quyết toán vào cuối năm tài chính. Chúng tôi thấy trên mạng của Thái Sơn có phần mềm quản lý kho để phục vụ cho việc báo cáo quyết toán này.

1. Phần mềm này có bắt buộc phải sử dụng hay không?

2. Công ty chúng tôi có thể sử dụng phần mềm kế toán của công ty chúng tôi hiện có được không?

3. Ngoài phần mềm này của công ty Thái Sơn, có còn phần mềm của công ty nào khác hay không?

  Nội dung này được ​Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điểm a.2 Khoản 3 Điều 60 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu:

   “Điều 60. Báo cáo quyết toán

   …a.2) Đối với tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động gia công với thương nhân nước ngoài:

   Trường hợp tổ chức, cá nhân theo dõi nguyên liệu, vật tư nhập khẩu do bên đặt gia công cung cấp, máy móc, thiết bị thuê mượn để thực hiện hợp đồng gia công, bán thành phẩm, sản phẩm hoàn chỉnh tại tài khoản ngoài bảng hoặc trên Hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức, cá nhân thì nộp báo cáo quyết toán theo mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQL đối với nguyên liệu, vật tư và mẫu số 16/BCQT-MMTB/GSQL đối với máy móc, thiết bị ban hành kèm theo Phụ lục V Thông tư này. Trường hợp Hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức, cá nhân theo dõi chi tiết lượng hàng hóa, không theo trị giá thì được sử dụng kết quả kết xuất từ Hệ thống của tổ chức, cá nhân để lập báo cáo quyết toán đối với phần hàng hóa không quản lý theo trị giá này”

   Theo quy định, công ty không bắt buột phải sử dụng phần mềm quản lý kho của công ty TNHH PTCN Thái Sơn. Trường hợp Hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty theo dõi chi tiết lượng hàng hóa, không theo trị giá thì công ty được sử dụng kết quả kết xuất từ Hệ thống của công ty để lập báo cáo quyết toán.


  Nguồn:

  dncustoms
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn