Hướng dẫn về việc khoán tiền công tác phí

Ngày hỏi:16/02/2011

Ông Lê Quang Hùng (Hà Nội) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn về việc khoán khoản tiền công tác phí, xăng xe, ăn ở, chi phí nhân công thuê ngoài đối với trường hợp của Công ty cổ phần Công nghệ tài nguyên môi trường và vật liệu.

  Nội dung này được Tổng cục Thuế tư vấn như sau:

  • Tại điểm 1, mục IV, phần C, Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế quy định:

   "1.Trừ các khoản chi tiêu tại Khoản 2 Mục này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

   1.1. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

   1.2. Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật".

   Cũng theo Điểm 2.9, mục IV, phần C Thông tư nêu trên quy địnhkhoản không tính vào chi phí được trừ gồm: Chi phụ cấp tàu xe đi nghỉ phép không đúng theo quy định của Bộ luật Lao động; Phần chi phụ cấp cho người lao động đi công tác trong nước và nước ngoài (không bao gồm tiền đi lại và tiền ở) vượt quá 2 lần mức quy định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính đối với cán bộ công chức, viên chức Nhà nước.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn