Hướng dẫn xác định mức thu nhập đóng đảng phí

Ngày hỏi:12/08/2013

Ông Lê Hoàng Quân hỏi: Theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, chức danh Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy là người hoạt động không chuyên trách, hưởng phụ cấp theo Nghị quyết của HĐND tỉnh. Vậy, chức danh này nộp đảng phí ở mức nào?

  Nội dung này được Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương tư vấn như sau:

  • Tại điểm 1, Mục I, Công văn số 141-CV/VPTW/nb ngày 17/3/2011 của Văn phòng Trung ương Đảng "Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 342-QĐ/TW ngày 28/12/2009 về chế độ đảng phí" ghi đảng viên trong các cơ quan hành chính, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp đóng đảng phí hằng tháng bằng 1% tiền lương (tiền lương theo ngạch bậc, tiền lương tăng thêm theo quy định của cơ quan có thẩm quyền).

   Theo quy định trên, mức thu nhập 1% đóng đảng phí của ông Lê Hoàng Quân gồm: Phụ cấp hằng tháng là 1,0 lương tối thiểu và khoản hỗ trợ theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 735.000 đồng/tháng tương ứng với mức đóng đảng phí là 17.850 đồng/tháng


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn