Hướng dẫn xử lý khi mất tờ khai VNACCS

Ngày hỏi:16/06/2015

Công ty mất một tờ khai VNACCS tạm xuất tái nhập, phân loại kiểm tra là luồng 3, có đóng dấu thông quan và dấu xác nhận của Hải Quan, nhưng chưa qua khu vực giám sát.

1. Nay công ty có thể in lại một tờ khai khác (đã có chữ Thông quan) và lấy tờ khai đó để xuất trình cho Hải quan giám sát được không?

2. Khi tái nhập có cần tờ khai tạm xuất có dấu xác nhận của Hải quan trong bộ hồ sơ hay không?

  Nội dung này được ​Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai tư vấn như sau:

  • - Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 52 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định:

   “Điều 52. Giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

   1. Đối với hàng hoá xuất khẩu:

   a) Trách nhiệm của người khai hải quan hoặc người vận chuyển:

   a.1) Đối với hàng hóa xuất khẩu miễn kiểm tra thực tế đã thông quan, giải phóng hàng, hàng hóa đã được phê duyệt vận chuyển độc lập, sau khi tập kết hàng hóa trong khu vực giám sát hải quan, người khai hải quan hoặc người vận chuyển cung cấp thông tin số tờ khai, danh sách container theo mẫu số 29/DSCT/GSQL Phụ lục V (đối với hàng hóa vận chuyển bằng container) hoặc danh sách hàng hóa theo mẫu số 30/DSHH/GSQL Phụ lục V (đối với hàng hóa khác) hoặc Thông báo phê duyệt khai báo vận chuyển cho doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi (đối với khu vực cảng biển, cảng hàng không, kho hàng không kéo dài) hoặc cơ quan hải quan tại cửa khẩu đường bộ, đường sông, đường thủy nội địa, ga đường sắt liên vận quốc tế;

   Người khai hải quan thực hiện in danh sách container, danh sách hàng hóa trên Cổng thông tin điện tử hải quan (địa chỉ: http://www.customs.gov.vn) hoặc hệ thống khai của người khai hải quan. Trường hợp có sự thay đổi danh sách container, danh sách hàng hóa so với nội dung khai trên tờ khai hải quan khi hàng hóa đã vào khu vực giám sát, người khai hải quan in hoặc đề nghị công chức hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu in danh sách container, danh sách hàng hóa từ Hệ thống.

   Trường hợp khai hải quan trên tờ khai hải quan giấy, người khai hải quan xuất trình tờ khai hải quan giấy được Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai xác nhận thông quan, giải phóng hàng.

   a.2) Đối với hàng hóa xuất khẩu phải kiểm tra thực tế đã thông quan, giải phóng hàng tại Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu, người khai hải quan chịu trách nhiệm bảo quản nguyên trạng hàng hóa, niêm phong hải quan trong quá trình vận chuyển để xuất trình cho hải quan cửa khẩu xuất. Sau khi cơ quan hải quan kiểm tra xác nhận, người khai hải quan thực hiện công việc theo quy định tại điểm a.1 khoản này.”

   Đối chiếu quy định nêu trên, Công ty thực hiện in danh sách container, danh sách hàng hóa theo mẫu số 29/DSCT/GSQL hoặc theo mẫu số 29/DSCT/GSQL để xuất trình cho Công chức Hải quan giám sát, không phải xuất trình tờ khai có đóng dấu thông quan và dấu xác nhận của Hải quan.

   - Căn cứ Khoản 2 Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.

   Đối chiếu quy định nêu trên, khi làm thủ tục tái nhập lô hàng tạm xuất tái nhập Công ty không phải xuất trình tờ khai tạm xuất có đóng dấu thông quan và dấu xác nhận của Hải quan.


  Nguồn:

  dncustoms
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn