Hủy việc bán hàng vậy số hóa đơn đã kê khai phải xử lý thế nào?

Ngày hỏi:04/11/2015

Công ty chúng tôi bán hàng xuất hóa đơn và đã báo cáo với cơ quan thuế nhưng sau đó thủ tục không đầy đủ nên chúng tôi hủy việc bán hàng vậy số hóa đơn đã kê khai trên phải xử lý thế nào?  

  Nội dung này được Cục thuế tỉnh Đắk Nông tư vấn như sau:

  • - Căn cứ Khoản 3, Điều 20, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

   “ 3. … Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh ( tăng, giảm ) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán , thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).”

   Theo quy định trên thì sau khi bên mua hàng nhận hóa đơn và phát hiện sai sót nên trả lại bên bán thì người bán và người mua phải lập biên bản thu hồi số hóa đơn trên và xuất lại hóa hóa đơn điều chỉnh. Đối với báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (Mẫu BC26/AC): Bên bán phải lập lại báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thay thế (nếu còn trong hạn nộp báo cáo) hoặc báo cáo điều chỉnh, bổ sung (nếu hết thời hạn nộp báo cáo), đưa số hóa đơn thu hồi trên vào cột xóa bỏ trên báo cáo.


  Nguồn:

  Trang thông tin Cục thuế Đắc Nông
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn