Kê khai tài sản, thu nhập trong phòng chống tham nhũng

Để thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập trong công tác phòng chống tham nhũng, các loại tài sản, thu nhập nào phải kê khai? Có văn bản nào hướng dẫn cụ thể việc kê khai này?

  Nội dung này được Việt Báo tư vấn như sau:

  • Để hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập nhằm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, Chính phủ và Thanh tra Chính phủ đã ban hành 2 văn bản 78/2013/ NĐ-CP và 08/2013/TT-TTCP quy định các loại tài sản, thu nhập phải kê khai. Cụ thể như sau:

   1. Các loại nhà, công trình xây dựng:

   a) Nhà ở, công trình xây dựng khác đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu;

   b) Nhà ở, công trình xây dựng khác thuộc quyền sở hữu trên thực tế của người phải kê khai, của vợ hoặc chồng và con chưa thành niên nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu đứng tên người khác;

   c) Nhà ở, công trình xây dựng khác đang thuê hoặc đang sử dụng thuộc sở hữu của Nhà nước.

   2. Các quyền sử dụng đất:

   a) Quyền sử dụng đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng;

   b) Quyền sử dụng đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đứng tên người khác.

   3. Tiền (tiền Việt Nam, ngoại tệ) gồm tiền mặt, tiền cho vay, tiền trả trước, tiền gửi cá nhân, tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam mà tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên.

   4. Ô tô, mô tô, xe gắn máy, xe máy (máy ủi, máy xúc, các loại xe máy khác), tàu thủy, tàu bay, thuyền và những động sản khác mà Nhà nước quản lý (theo quy định của pháp luật phải đăng ký sử dụng và được cấp giấy đăng ký) có tổng giá trị mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên.

   5. Kim loại quý, đá quý, cổ phiếu, vốn góp vào các cơ sở kinh doanh, các loại giấy tờ có giá trị chuyển nhượng khác có tổng giá trị quy đổi mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên.

   6. Các loại tài sản khác mà giá trị quy đổi mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên như cây cảnh, bộ bàn ghế, tranh, ảnh, đồ mỹ nghệ…

   7. Tài sản, tài khoản ở nước ngoài gồm tất cả tài sản quy định từ khoản 1 đến khoản 6 điều này ngoài lãnh thổ Việt Nam.

   8. Các khoản nợ gồm các khoản phải trả, giá trị các tài sản quản lý hộ, giữ hộ có tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên.

   9. Tổng thu nhập trong năm quy đổi thành tiền Việt Nam gồm các khoản lương, phụ cấp, trợ cấp, thưởng, thù lao, cho, tặng, biếu, thừa kế, thu nhập hưởng lợi từ các khoản đầu tư, phát minh, sáng chế, các khoản thu nhập khác.

   Kỳ kê khai tổng thu nhập trong năm được xác định như sau: Đối với lần kê khai đầu tiên thì tổng thu nhập được xác định từ ngày 1 tháng 1 năm đó đến ngày kê khai; lần kê khai thứ hai trở đi được xác định từ ngày tiếp theo của kỳ kê khai liền kề trước đó đến ngày kê khai. Riêng năm 2013, kỳ kê khai tổng thu nhập được tính từ ngày 1-1-2013 đến ngày kê khai.


  Nguồn:

  Theo ViệtBáo
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn