Kê khai thuế GTGT đối với trường hợp xuất hóa đơn chiết khấu thương mại

Tôi có nghe nói về việc xuất hoá đơn với phần chiết khấu thương mại theo từng thời kỳ (1tháng). Trong tháng tổng hợp doanh số - CKTM và đến cuối tháng xuất 1 hoá đơn CKTM riêng, (không gộp chung vào hoá đơn bán hàng lần cuối vì sẽ bị làm âm (-) hoá đơn bán hàng). Tuy nhiên tôi chưa rõ khi lên bảng kê khai thuế thì hoá đơn âm xuất cho CKTM như trên sẽ được khai thuế bên phần nào (đầu ra, đầu vào, điều chỉnh,...?).?

  • Qua câu hỏi của bạn về vấn đề kê khai thuế GTGT đối với trường hợp xuất hóa đơn chiết khấu thương mại CENSTAF có ý kiến trao đổi với bạn như sau:

   - Tại chuẩn mực kế toán số 14 – Doanh thu và thu nhập khác ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định:

   Chiết khấu thương mại: là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn.

   - Tại đểm 2.5 mục IV phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài Chính quy định:

   Hàng hóa dịch vụ có giảm giá thì trên hóa đơn ghi giá bán đã giảm, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT.

   Nếu việc giảm giá áp dụng căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hoá, dịch vụ thực tế mua đạt mức nhất định thì số tiền giảm giá của hàng hoá đã bán được tính điều chỉnh trên hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ mua lần cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trên hoá đơn phải ghi rõ số hoá đơn được giảm giá và số tiền được giảm giá.”

   Trường hợp DN bạn thực hiện việc CKTM cho KH thì có thể áp dụng trường hợp trên. Việc kê khai thuế GTGT đối với trường hợp này bạn có thể tham khảo công văn trả lời của TCT số 1447/TCT-DNL ngày 27/04/2011. Tuy nhiên công văn hướng dẫn trên chỉ áp dụng cho DN gửi văn bản hỏi cụ thể còn đối với DN của bạn mà có thực hiện chính sách CKTM giống như trên thì DN bạn nên làm văn bản gửi cơ quan thuế quản lý để được trả lời và áp dụng

   Văn bản trả lời này chính là cơ sở pháp lý để DN giải trình với các cơ quan chức năng của NN.

   - Theo mục 2.5 Phụ lục 4 TT 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của BTC hướng dẫn về chế độ quản lý hóa đơn chứng từ thì DN bạn có thể giảm trừ vào lần bán hàng cuối cùng ( nếu giá trị CKTM < giá trị bán hàng lần cuối của kỳ giảm giá, chiết khấu ) hoặc kỳ tiếp theo ( nếu giá trị CKTM > giá trị bán hàng lần cuối của kỳ giảm giá, chiết khấu ).


  Nguồn:

  TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO CÁN BỘ VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - THUẾ HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn