Khai bổ sung điều chỉnh

Ngày hỏi:10/06/2014
Xin cho hỏi: Trong mẫu số 01/KHBS phần B : tính số tiền chậm nộp thì số ngày chậm nộp được tính đến ngày nộp tờ khai cho cơ quan thuế hay chỉ đến ngày lập tờ khai bổ sung Số tiền chậm nộp tại phần B và C được tính như thế nào ? Xin cám ơn

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Bình Phước tư vấn như sau:

  • Căn cứ khoản 5, Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính, quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế:

   “Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng tiền thuế phải nộp thì lập hồ sơ khai bổ sung và tự xác định tiền chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế phải nộp tăng thêm, số ngày chậm nộp và mức tính chậm nộp theo quy định. Trường hợp người nộp thuế không tự xác định hoặc xác định không đúng số tiền chậm nộp thì cơ quan thuế xác định số tiền chậm nộp và thông báo cho người nộp thuế biết”.

   Căn cứ quy định trên, qua nội dung câu hỏi. Bạn khai bổ sung hồ sơ khai thuế, số tiền chậm nộp và số ngày chậm nộp được tính từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế (lần đầu) đến ngày nộp hồ sơ khai bổ sung cho cơ quan thuế.

   Chào bạn !


  Nguồn:

  Cục Thuế Bình Phước
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn