Khai bổ sung hồ sơ khai thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Ngày hỏi:03/07/2017

Khai bổ sung hồ sơ khai thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được pháp luật quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật em là Minh Dương là sinh viên năm nhất khoa Kế toán của một trường đại học trên địa bàn TP Hà Nội, qua tìm hiểu trước về Luật quản lý thuế, em có một thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp như sau. Việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được pháp luật quy đinh như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu nội dung này tại văn bản nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

Minh Dương (minhduong***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khai bổ sung hồ sơ khai thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được pháp luật quy đinh tại Khoản 2 Điều 34 Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH năm 2016 hợp nhất Luật quản lý thuế do Văn phòng Quốc hội ban hành như sau:

   a) Trước thời điểm cơ quan hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa hoặc quyết định miễn kiểm tra thực tế hàng hóa, người khai hải quan phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp có sai sót;

   b) Người nộp thuế tự phát hiện những sai sót ảnh hưởng đến số thuế phải nộp trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhưng trước khi cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế.

   Hồ sơ khai thuế của người nộp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có thể được khai bổ sung cho cơ quan hải quan có thẩm quyền trong một số trường hợp nhưng phải trước thời điểm cơ quan hải quan có thẩm quyền thực hiện việc kiểm tra thực tế hàng hóa hoặc quyết định miễn kiểm tra thực tế hàng hóa, người khai hải quan phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp có sai sót. Hoặc người nộp thuế tự phát hiện những sai sót ảnh hưởng đến số thuế phải nộp trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhưng trước khi cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế.

   Trên đây là nội dung câu trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được pháp luật quy đinh. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH năm 2016.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn