Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân?

Ngày hỏi:21/12/2015

Công ty có thuê lao động cá nhân là người nước ngoài mà chưa ký hợp đồng lao động thì khi chi trả tiền công, tiền thù lao cho thời gian thử việc của cá nhân này, công ty phải thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) như thế nào? Trường hợp nếu công ty khấu trừ thuế TNCN cho cá nhân trên theo biểu thuế lũy tiến từng phần thì có phù hợp với quy định?

  Nội dung này được Trang thông tin điện tử Báo Khánh Hòa tư vấn như sau:

  • Căn cứ quy định tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC, trường hợp công ty có thuê lao động là cá nhân người nước ngoài mà chưa ký hợp đồng lao động thì khi chi trả tiền công, tiền thù lao cho thời gian thử việc của cá nhân này công ty có nghĩa vụ khấu trừ thuế TNCN trước khi trả thu nhập như sau:


   (i) Nếu xác định cá nhân người nước ngoài là cá nhân cư trú theo quy định tại Khoản 1, Điều 1 Thông tư số 111/2013/TT-BTC thì công ty phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên khoản thu nhập (từ 2 triệu đồng/lần trở lên) trước khi trả cho cá nhân theo quy định tại Khoản 1(i) Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC.


   (ii) Nếu xác định cá nhân người nước ngoài là cá nhân không cư trú theo quy định tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 111/2013/TT-BTC thì công ty thực hiện khấu trừ thuế TNCN theo mức thuế suất 20% trên tổng số tiền thù lao mà cá nhân nhận được theo quy định tại Khoản 1, Điều 18 và Khoản 1(a) Điều 25 Thông tư 111.


   Việc khấu trừ thuế TNCN theo biểu thuế lũy tiến từng phần chỉ áp dụng đối với cá nhân cư trú có ký hợp đồng lao động từ ba tháng trở lên theo quy định tại Khoản 1(b.1) Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC.


  Nguồn:

  Trang thông tin điện tử Báo Khánh Hòa
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn