Khi nào công ty phải khai thuế khi có giấy đăng ký thuế?

Ngày hỏi:13/09/2019

Cho mình hỏi: Công ty mình mới đăng ký kinh doanh với ngành nghề vận tải bằng ô tô hộ kinh doanh cá thể, thì khi có giấy đăng ký thuế rồi khi nào mình đi khai thuế vậy bạn?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • *Đối với loại thuế khai theo tháng, theo quý (Khoản 9 Điều 1 Luật quản lý thuế sửa đổi 2012).

   Thời gian khai thuế cụ thể như sau:

   - Chậm nhất là ngày thứ hai mươi của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo tháng;

   - Chậm nhất là ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo quý.

   *Đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm (Khoản 9 Điều 1 Luật quản lý thuế sửa đổi 2012).

   Thời gian khai thuế cụ thể như sau:

   - Chậm nhất là ngày thứ ba mươi của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ khai thuế năm.

   Đối với thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và tiền thuê đất thì thời hạn khai thuế theo quy định của pháp luật về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và pháp luật về tiền thuê đất;

   - Chậm nhất là ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý;

   - Chậm nhất là ngày thứ chín mươi, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm.

   *Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế thực hiện theo quy định của Luật hải quan.

   Trên đây là thời gian khai thuế của công ty.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn