Khi nào phải nộp thuế TNDN tạm tính?

Ngày hỏi:31/03/2021

Vừa thực hiện quyết toán thuế TNCN cho người lao động xong. Bên mình chuẩn bị nộp thuế TNDN, không biết theo luật thì quy định vào thời gian nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 17 Thông tư 151/2014/TT-BTC có quy định như sauL

   “Điều 12a. Tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý và quyết toán thuế năm

   Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh, người nộp thuế thực hiện tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp của quý chậm nhất vào ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế; doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý.

   Như vậy, chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý tiếp theo phát sinh nghĩa vụ thuế thì doanh nghiệp chị phải thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn