Khoản chi phúc lợi cho nhân viên đáp ứng điều kiện nào để được khấu trừ?

Ngày hỏi:22/08/2019

Tìm hiểu quy định của pháp luật. Ban biên tập cho tôi hỏi các khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động thì cần đáp ứng điều kiện gì để được hạch toán vào chi phí?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 4 Điều 3 Thông tư 25/2018/TT-BTC, có quy định:

   - Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như:

   + chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động;

   + chi nghỉ mát, chi hỗ trợ Điều trị;

   + chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau;

   + chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập;

   + chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động; chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động (trừ Khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động, bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.11 Điều này) và những Khoản chi có tính chất phúc lợi khác.

   - Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

   => Theo quy định trên thì trường hợp công ty có phát sinh các khoản chi có tính chất phúc lợi cho người lao động thì phải đáp ứng điều kiện tổng số các khoản chi đó không được nhiều hơn một tháng lương bình quân của người lao động. Trường hợp khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động nếu là hàng hoá dịch vụ mà đơn vị phải mua ngoài để chi phúc lợi cho người lao động thì phải có hoá đơn.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn