Khoản thưởng sáng kiến của công ty có được trừ khi tính thuế TNCN không?

Ngày hỏi:09/08/2019

Hỏi về thuế TNCN. Luật sư cho tôi hỏi. Khoản sáng kiến của công ty thưởng cho người lao động có được trừ khi tính thuế TNCN không? Mong sớm nhận phản hồi. Để tôi trả lời cho người lao động.

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, có quy định các khoản thu nhập chịu thuế bao gồm:

   2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công:

   e) các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán, trừ các khoản tiền thưởng sau đây:

   ...

   e.3) Tiền thưởng về cải tiến kỹ thuật, sáng chế, phát minh được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận.

   Bên cạnh đó, tại Công văn 244/TCT-TNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành, có quy định:

   Khoản tiền thưởng được trừ khi tính thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công:

   Tiền thưởng về cải tiến kỹ thuật, sáng chế, phát minh được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận”.

   Theo hướng dẫn nêu trên thì khoản tiền thưởng cá nhân nhận được do sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp công tác đề tài nghiên cứu hoặc áp dụng công nghệ mới để tăng năng suất lao động ...được Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở công nhận theo quy định tại Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng thì được trừ khi tính thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

   => Theo thông tin mà bạn cung cấp thì khoản tiền thưởng sáng kiến của người sử dụng lao động cho người sử dụng lao động. Vậy nên, khoản tiền thưởng cho người có sáng kiến được các tổ chức, cá nhân có ký hợp đồng lao động với tác giả sáng kiến từ ba tháng trở lên thi khoản tiền thưởng này được cộng vào tiền lương, tiền công hàng tháng của tác giả để tính thu nhập chịu thuế TNCN. Trường hợp tiền thưởng cho người có sáng kiến được chi trả từ các tổ chức, cá nhân không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao động với tác giả sáng kiến dưới ba tháng thì khoản tiền thưởng này được tổ chức, cá nhân chi trả khấu trừ 10% thuế TNCN khi chi trả.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn