Không khấu trừ thuế có phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân?

Ngày hỏi:28/03/2019

Em hiện đang là kế toán công ty ạ. Em muốn hỏi nếu trong năm 2018 công ty em không có phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của các nhân viên thì có phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân hay không ạ? Và có phải làm giấy tờ cho nhân viên ủy quyền cho công ty quyết toán thuế hay không ạ? Sắp hết thời gian khai quyết toán nên mong luật sư hỗ trợ giúp ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2018?

   Tại Khoản 1 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC có quy định:

   "Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho các cá nhân có ủy quyền không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân."

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì doanh nghiệp trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2018.

   Đồng nghĩa, trường hợp doanh nghiệp không chi trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

   Do đó: Trường hợp công ty có trả lương cho nhân viên nhưng không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của các nhân viên thì công ty vẫn có nghĩa vụ phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2018 theo quy định.

   Có phải làm giấy tờ cho nhân viên ủy quyền cho công ty quyết toán thuế?

   Căn cứ quy định kể trên thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho các cá nhân có ủy quyền.

   Theo quy định tại Khoản 3 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC thì cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay trong các trường hợp sau:

   - Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm.

   - Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10% mà không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

   - Cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới trong trường hợp tổ chức cũ thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp. Cuối năm người lao động có ủy quyền quyết toán thuế thì tổ chức mới phải thu lại chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do tổ chức cũ đã cấp cho người lao động (nếu có) để làm căn cứ tổng hợp thu nhập, số thuế đã khấu trừ và quyết toán thuế thay cho người lao động.

   Cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay thực hiện ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thay theo mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC, kèm theo bản chụp hóa đơn, chứng từ chứng minh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học (nếu có).

   Như vậy: Trong trường hợp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập quyết toán thuế thu nhập cá nhân thì cá nhân ủy quyền có trách nhiệm gửi giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập. Tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập không có trách nhiệm chuẩn bị sẵn giấy ủy quyền cho các cá nhân có nhu cầu ủy quyền.

   Do đó: Công ty không có trách nhiệm chuẩn bị sẵn giấy ủy quyền cho các nhân viên của công ty có nhu cầu ủy quyền. Nhưng để đảm bảo tính thống nhất, không phát sinh sai soát trong quá trình ủy quyền thì công ty nên chuẩn bị sẵn giấy ủy quyền quyết toán thuế cá nhân theo mẫu cho nhân viên công ty.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn