Không ký hợp đồng lao động thì có được kê khai lương của người lao động là chi phí được trừ không?

Ngày hỏi:09/02/2017

Nếu cty chị không ký hợp đồng lao động với người lao động, lương cả phụ cấp là 3.5 triệu, chưa làm mẫu cam kết thì quyết tóan thuế như thế nào? Sẽ làm mẫu cam kết vào cuối năm hay sao? Luơng trả cho NLĐ ko ký HĐLĐ có đc xem là chi phí hợp lý đc trừ không? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Vấn đề vướng mắc của chị TVPL có một số thông tin trao đổi như sau:
   1. Liên quan đến việc khấu trừ Thuế TNCN của người lao động không ký Hợp đồng lao động:
   Theo quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC:
   "Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.
   Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.
   Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế. Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết."
   Như vậy căn cứ theo quy định trên thì đối với những lao động không ký hợp đồng lao động, có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân. Chỉ khi nào đã có cam kết doanh nghiệp mới được tạm thời không khấu trừ thuế chị nhé. Do đó trường hợp này chị phải khấu trừ thuế 10% như bình thường.
   2. Liên quan đến khoản tiền lương chi trả cho người không ký Hợp đồng có đựơc xem là chi phí hợp lý không?
   Khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC:
   "2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:
   2.5. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:
   b) Các khoản tiền lương, tiền thưởng cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty."
   Như vậy trường hợp chị không ký hợp đồng lao động với ngừơi lao động thì khoản chi tiền lương, tiền công chỉ được xem là chi phí hợp lý nếu có quy định cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ khác như Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty chị nhé.


  Nguồn:

  THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn