Kiểm tra hồ sơ miễn thuế theo Điều ước Quốc tế, Thỏa thuận

Ngày hỏi:15/12/2018

Theo tôi được biết đối với một số loại hàng hóa và dịch vụ khi qua cửa khẩu hải quan sẽ được miễn thuế theo Điều ước Quốc tế, Thỏa thuận. Anh chị cho tôi hỏi việc kiểm tra hồ sơ miễn thuế theo Điều ước Quốc tế, Thỏa thuận được quy định như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Kiểm tra hồ sơ miễn thuế theo Điều ước Quốc tế, Thỏa thuận
   (ảnh minh họa)
  • Tại Điều 6 quy trình về việc giải quyết miễn thuế hàng hóa nhập khẩu theo Điều ước Quốc tế, Thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam với các Tổ chức Phi Chính phủ được ban hành kèm theo Quyết định 2503/QĐ-TCHQ năm 2018, quy định Kiểm tra hồ sơ miễn thuế theo Điều ước Quốc tế, Thỏa thuận như sau:

   Công chức HQ được giao nhiệm vụ xử lý hồ sơ, kiểm tra hồ sơ miễn thuế, đối chiếu với quy định nêu tại Điều 2, Điều 3 Quy trình này và xử lý như sau:

   1. Kiểm tra sơ bộ hồ sơ miễn thuế và xử lý sau kiểm tra sơ bộ:

   - Trường hợp hồ sơ miễn thuế, thông tin tại hồ sơ miễn thuế chưa đầy đủ, hoặc xác định người đề nghị và hàng hóa đề nghị miễn thuế không thuộc đối tượng được áp dụng miễn thuế theo Điều ước quốc tế hoặc Thỏa thuận, công chức HQ dự thảo văn bản báo cáo Lãnh đạo Cục Thuế xuất nhập khẩu ký trả lại hồ sơ hoặc yêu cầu người đề nghị miễn thuế bổ sung hồ sơ hoặc thông báo không thuộc đối tượng được áp dụng miễn thuế với người đề nghị miễn thuế trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ.

   - Trường hợp hồ sơ miễn thuế, thông tin tại hồ sơ miễn thuế đầy đủ, công chức HQ tiến hành kiểm tra chi tiết theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

   2. Kiểm tra chi tiết hồ sơ miễn thuế và xử lý sau kiểm tra chi tiết:

   Công chức HQ kiểm tra hồ sơ đề nghị miễn thuế, đối chiếu quy định về chủng loại, định lượng hàng hóa được miễn thuế tại ĐƯQT hoặc Thỏa thuận với chủng loại, định lượng hàng hóa đề nghị miễn thuế và xử lý như sau:

   - Trường hợp ĐƯQT hoặc Thỏa thuận có quy định chủng loại, định lượng hàng hóa miễn thuế thì thực hiện theo Khoản 1 Điều 8 Quy trình này.

   - Trường hợp ĐƯQT hoặc Thỏa thuận chưa có quy định chủng loại, định lượng hàng hóa miễn thuế thì công chức HQ dự thảo văn bản trình Lãnh đạo Cục phê duyệt để thông báo với người đề nghị miễn thuế bổ sung Danh mục hàng hóa dự kiến nhập khẩu miễn thuế, bao gồm chủng loại và định lượng, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ.

   - Trường hợp chưa xác định được tính phù hợp của chủng loại, định lượng hàng hóa đề nghị miễn thuế tại Danh mục hàng hóa dự kiến nhập khẩu do người đề nghị miễn thuế cung cấp với Điều Khoản miễn thuế nêu tại ĐƯQT hoặc Thỏa thuận thì dự thảo văn bản trình Lãnh đạo Cục lấy ý kiến của cơ quan quản lý chuyên ngành trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ.

   - Sau khi thực hiện xong điểm b, điểm c Khoản 2 Điều này, công chức HQ thực hiện theo quy định tại Điều 7 Quy trình này.

   Trên đây là quy định về kiểm tra hồ sơ miễn thuế theo Điều ước Quốc tế, Thỏa thuận.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn