Kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế theo chuyên đề trong một năm bao nhiêu lần?

Ngày hỏi:31/07/2019

Xin chào, tôi có vấn đề thắc mắc là việc kiểm tra thuế diễn ra ngày càng nhiều, lý do là tình trạng gian lận, trốn thuế khá nhiều, tuy nhiên việc kiểm tra đối với một doanh nghiêp cũng nên có chừng mực, cứ kiểm tra một doanh nghiệp hoài sẽ ảnh hưởng đến khả năng hoạt động bình thường của doanh nghiệp đó. Ban biên tập cho tôi hỏi đối với trường hợp kiểm tra thuế theo chuyên đề thì một năm được kiểm tra tại doanh nghiệp bao nhiêu lần? Nhờ giải đáp theo quy định mới nhất.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 2 Điều 110 Luật quản lý thuế 2019 có hiệu lực ngày 01/7/2020 quy định:

   Cơ quan quản lý thuế thực hiện kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế không quá 01 lần trong 01 năm đối với các trường hợp sau đây:

   - Trường hợp được lựa chọn theo kế hoạch, chuyên đề.

   - Trường hợp theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, Thanh tra nhà nước, cơ quan khác có thẩm quyền.

   - Trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, giải thể, chấm dứt hoạt động, cổ phần hóa, chấm dứt hiệu lực mã số thuế, chuyển địa điểm kinh doanh và các trường hợp kiểm tra đột xuất, kiểm tra theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, trừ trường hợp giải thể, chấm dứt hoạt động mà cơ quan thuế không phải thực hiện quyết toán thuế theo quy định của pháp luật.

   => Như vậy, theo thông tin bạn đưa ra thì việc triểm tra thuế theo chuyên đề tại trụ sở người nộp thuế (Doanh nghiệp) tối đa 01 lần trên 01 năm.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn