Kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế trong trường hợp nào?

Ngày hỏi:31/07/2019

Chào anh chị, cho tôi hỏi theo quy định mới được ban hành về hoạt động quản lý thuế thì những trường hợp nào sẽ phải kiểm tra thuế tại trụ sở người ngươi nộp thuế? Nhờ giải đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 110 Luật quản lý thuế 2019 có hiệu lực ngày 01/7/2020 quy định kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

   - Trường hợp hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế; kiểm tra sau hoàn thuế đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước.

   - Trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 109 của Luật này.

   - Trường hợp kiểm tra sau thông quan tại trụ sở của người khai hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan.

   - Trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

   - Trường hợp được lựa chọn theo kế hoạch, chuyên đề.

   - Trường hợp theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, Thanh tra nhà nước, cơ quan khác có thẩm quyền.

   - Trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, giải thể, chấm dứt hoạt động, cổ phần hóa, chấm dứt hiệu lực mã số thuế, chuyển địa điểm kinh doanh và các trường hợp kiểm tra đột xuất, kiểm tra theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, trừ trường hợp giải thể, chấm dứt hoạt động mà cơ quan thuế không phải thực hiện quyết toán thuế theo quy định của pháp luật.

   => Trên đây là những trường hợp thuộc diện kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế mà luật quản lý thuế mới quy định.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chính sách miễn giảm thuế
  Chịu thuế
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn