Làm sổ đỏ phải nộp những loại phí nào?

Ngày hỏi:22/11/2018

Tôi chuẩn bị làm thủ tục xin cấp sổ đỏ, cho tôi hỏi khi làm sổ đỏ thì mình phải nộp những loại phí nào?

Mong sớm nhận được câu trả lời!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.

   Theo quy định hiện hành thì để làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì người yêu cầu phải nộp các loại phí sau:

   Thứ nhất, lệ phí trước bạ.

   Nhà đất là đối tượng chịu lệ phí trước bạ theo Điều 2 Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ.

   Giá tính lệ phí trước bạ đối với đất là giá đất tại Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

   Mức thu lệ phí trước bạ đối với Nhà, đất mức thu là 0,5%.

   Thứ hai, lệ phí cấp Sổ đỏ.

   Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất thuộc thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo Thông tư 250/2016/TT-BTC.

   Việc quyết định mức thu đối với từng khoản phí, lệ phí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp dựa vào nguyên tắc và căn cứ sau:

   a) Căn cứ mức thu phí, lệ phí hiện hành (nếu có) để làm cơ sở đề xuất mức thu.

   b) Phù hợp với điều kiện, tình hình cụ thể của địa phương nơi phát sinh hoạt động thu phí, lệ phí.

   Ngoài ra, khi xin cấp chứng nhận quyền sử dụng đất người yêu cầu phải nộp tiền sử dụng đất, phí đo đạc, phí thẩm định…

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn