Lệ phí trước bạ đối với xe ô tô dưới 10 chỗ

Ngày hỏi:01/06/2012

Năm 2006, Công ty của ông Lê Ngọc Lương (ngocluong2510@...) mua 1 xe ô tô nhập khẩu, đăng ký dưới tên Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư ABC, sau đó chuyển cho Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh để sử dụng. Năm 2011, Công ty quyết định điều chuyển xe từ Văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh ra trụ sở Công ty tại TP. Hà Nội. Từ năm 2006-2011 Công ty đã nhiều lần thay đổi đăng ký kinh doanh, khi Công ty kê khai nộp lệ phí trước bạ tại Chi cục Thuế quận Hoàn Kiếm thì được trả lời Công ty thuộc đối tượng phải nộp lệ phí trước bạ (theo điểm 2, khoản 18, Điều 3 Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính) Ông Lương muốn được biết, Công ty của ông có phải nộp lệ phí trước bạ trong trường hợp này không? Nếu phải nộp thì theo tỷ lệ 20% hay 12%?

  Nội dung này được Tổng cục Thuế tư vấn như sau:

  • Căn cứ quy định tại khoản 7, Điều 1 Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ quy định đối tượng chịu lệ phí trước bạ có bao gồm: Ô tô (kể cả ô tô điện), rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

   Trường hợp các loại máy, thiết bị thuộc diện phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp nhưng không phải là ô tô theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ và các văn bản hướng dẫn thi hành thì không phải chịu lệ phí trước bạ.

   Tại khoản 18, Điều 3 Thông tư trên quy định về các trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ có bao gồm: Tài sản của tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ phải đăng ký lại quyền sở hữu sử dụng do việc chia, tách, cổ phần hoá, hợp nhất, sáp nhập, đổi tên tổ chức theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

   Trường hợp đổi tên đồng thời đổi chủ sở hữu tài sản, tài sản phải đăng ký lại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, phương tiện phải đổi biển kiểm soát thì chủ tài sản phải nộp lệ phí trước bạ.

   Theo khoản 5, Điều 6 Thông tư này quy định về tỷ lệ (%) lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô là 2%. Riêng ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe), bao gồm cả trường hợp ô tô bán tải vừa chở người, vừa chở hàng thì nộp lệ phí trước bạ theo tỷ lệ từ 10% đến 20%. Căn cứ quy định này, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định cụ thể tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

   Căn cứ các quy định nêu trên, theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế, ô tô dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%) quy định tại khoản 5, Điều 6 Thông tư nêu trên.

   Trường hợp ô tô dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) phải đăng ký lại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải đổi biển kiển soát, đổi tên đồng thời đổi chủ sở hữu tài sản thì chủ sở hữu tài sản phải nộp lệ phí trước bạ


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn