Lợi nhuận được chia sau thuế có phải chịu thuế TNCN không?

Ngày hỏi:01/03/2019

Tôi là thành viên của một công ty hợp danh, vì mới tham gia năm đầu tiên nên tôi chưa rành lắm. Mong anh chị tư vấn giúp tôi là sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế GTGT, lợi nhuận chia cho thành viên hợp danh có bị khấu trừ thuế TNCN không? Nếu có thì là bao nhiêu? Xin cảm ơn 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 6 Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định về các khoản thu nhập chịu thuế TNCN bao gồm:

   c) Lợi tức nhận được do tham gia góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, hợp tác xã, liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh và các hình thức kinh doanh khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Hợp tác xã; lợi tức nhận được do tham gia góp vốn thành lập tổ chức tín dụng theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng; góp vốn vào Quỹ đầu tư chứng khoán và quỹ đầu tư khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

   Không tính vào thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn đối với lợi tức của doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ.

   Khoản 2, 3 Điều 10 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định:

   2. Thuế suất đối với thu nhập từ đầu tư vốn áp dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 5%.

   3. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế

   Thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế.

   Và theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì:

   d) Thu nhập từ đầu tư vốn

   Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn theo hướng dẫn tại khoản 3, Điều 2 Thông tư này có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả thu nhập cho cá nhân trừ trường hợp cá nhân tự khai thuế theo hướng dẫn tại khoản 9, Điều 26 Thông tư này. Số thuế khấu trừ được xác định theo hướng dẫn tại Điều 10 Thông tư này.

   Căn cứ theo các quy định nêu trên, trường hợp công ty hợp danh mà Anh/Chị đang tham gia với tư cách là thành viên hợp danh sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế GTGT, thực hiện chia lợi tức/lợi nhuận cho các cá nhân thành viên hợp danh của Văn phòng thì khoản thu nhập lợi tức/lợi nhuận này phải chịu thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn.

   Công ty sẽ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo biểu thuế toàn phần với thuế suất là 5% trước khi trả thu nhập cho Anh/Chị.

   Ban biên tập thông tin đến Anh/Chị!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn