Lưu trữ hồ sơ đối với hàng hóa được miễn thuế theo ĐƯQT, Thỏa thuận tại Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan

Ngày hỏi:20/12/2018

Theo tôi được biết đối với một số loại hàng hóa khi nhập khẩu vào nước ta sẽ được miễn thuế theo ĐƯQT, Thỏa thuận. Anh chị cho tôi hỏi việc Lưu trữ hồ sơ đối với hàng hóa được miễn thuế theo ĐƯQT, Thỏa thuận tại Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan được quy định như thế nào? Xin anh chị giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 12 và Điều 13 Quy trình về việc giải quyết miễn thuế hàng hóa nhập khẩu theo Điều ước Quốc tế, Thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam với các Tổ chức Phi Chính phủ được ban hành kèm theo Quyết định 2503/QĐ-TCHQ năm 2018 quy định:

   Lưu trữ hồ sơ tại Tổng cục Hải quan:

   Công chức hải quan được giao giải quyết hồ sơ đề nghị miễn thuế tập hợp đầy đủ các tài liệu của bộ hồ sơ kèm theo văn bản thông báo danh mục hàng hóa miễn thuế, bàn giao cho văn thư để lưu trữ sau khi thực hiện xong Điều 8 Quy trình này.

   Lưu trữ hồ sơ tại Cục Hải quan:

   - Sau khi thực hiện xong Điều 9 Quy trình này, công chức hải quan được giao giải quyết hồ sơ nơi cấp Phiếu theo dõi trừ lùi hoặc được giao giải quyết chấp nhận danh mục hàng hóa trên hệ thống thực hiện lưu trữ hồ sơ cấp Phiếu theo dõi trừ lùi.

   - Khi nhận được hồi báo của Chi cục Hải quan nơi kết thúc phiếu trừ lùi thì Cục Hải quan nơi cấp phiếu trừ lùi thực hiện đối chiếu giữa việc thực hiện Phiếu theo dõi trừ lùi và hồ sơ cấp Phiếu theo dõi trừ lùi, thanh Khoản Phiếu theo dõi trừ lùi và lưu trữ cùng với hồ sơ cấp Phiếu theo dõi trừ lùi.

   Trên đây là quy định về Lưu trữ hồ sơ đối với hàng hóa được miễn thuế theo ĐƯQT, Thỏa thuận tại Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn