Mẫu bảng kê khai hàng hóa bán ra kinh doanh vàng bạc

Ngày hỏi:29/07/2014
Khi làm Báo cáo thuế cho DNTN kinh doanh vàng bạc theo mẫu 03/GTGT.Theo quy định mới có nộp kem bảng kê hàng hoá bán ra,vậy xin cho hỏi lập bảng kê theo mẫu nào? Nhờ Anh , chị giúp đỡ!!

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Bình Phước tư vấn như sau:

  • Căn cứ khoản 4, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, quy định:

   “4. Khai thuế giá trị gia tăng tính theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng

   a) Đối tượng khai thuế giá trị gia tăng tính theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng là người nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng theo quy định pháp luật về thuế GTGT.

   b) Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tháng/quý tính theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng là Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 03/GTGT ban hành theo Thông tư này”.

   Căn cứ quy định trên, qua nội dung câu hỏi. Hồ sơ khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên GTGT là Tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 03/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 nêu trên, không cần kèm theo bảng kê theo mẫu nào khác.

   Chào bạn!


  Nguồn:

  Cục Thuế Bình Phước
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn