Mỗi cá nhân chỉ được cấp một mã số thuế duy nhất

Ngày hỏi:13/10/2015

Cuối tháng 6/2015, Công ty cổ phần Công nghiệp DELCO gửi đến Cục Thuế tỉnh Bắc Giang bảng đăng ký mã số thuế người phụ thuộc cho 2 trường hợp, đó là ông Nguyễn Quang Lân đăng ký người phụ thuộc là Nguyễn Quang Minh, ông Nguyễn Thành Dũng đăng ký người phụ thuộc là Nguyễn Lê Đan Linh. Kết quả trả về ngày 28/6/2015, trường hợp Nguyễn Lê Đan Linh không được cấp mã số thuế người phụ thuộc. Bà Đào Thị Tố Ngân, kế toán của Công ty đề nghị cơ quan chức năng giải thích về vấn đề này.

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Bắc Giang tư vấn như sau:

  • Qua khai thác thông tin trên dữ liệu Quản lý thuế tập trung TMS đối với cá nhân người phụ thuộc Nguyễn Lê Đan Linh thì hiện tại cá nhân trên đã được cấp mã số thuế số 8375854149 ngày 24/3/2015 nên không thể cấp lại theo quy định.

   Căn cứ điểm a, khoản 3, Điều 3 Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính quy định nguyên tắc cấp mã số thuế như sau:

   “3. Nguyên tắc cấp mã số thuế

   a) Tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 2 Thông tư này được cấp một mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt quá trình hoạt động từ khi đăng ký thuế cho đến khi chấm dứt hoạt động, trừ các trường hợp quy định tại điểm d, đ, e khoản này. Mã số thuế được dùng để khai thuế, nộp thuế cho tất cả các loại thuế mà người nộp thuế phải nộp, kể cả trường hợp người nộp thuế kinh doanh nhiều ngành nghề khác nhau hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh tại các địa bàn khác nhau.

   Mã số thuế đã cấp không được sử dụng để cấp cho người nộp thuế khác. Tồ chức kinh doanh khi chấm dứt hoạt động thì mã số thuế chấm dứt hiệu lực và không được sử dụng lại.

   Mã số thuế đã cấp cho người nộp thuế là chủ hộ kinh doanh hoặc một cá nhân không thay đổi trong suốt cuộc đời của cá nhân đó, kể cả trường hợp đã ngừng hoạt động kinh doanh sau đó kinh doanh trở lại.”.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn