Một mẫu hóa đơn thì có thể đặt in nhiều ký hiệu khác nhau

Ngày hỏi:18/03/2011

Ông Trần Hoài Đức hỏi một số nội dung liên quan đến Thông tư 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Thắc mắc của ông Đức như sau: 1. Công ty thuộc đối tượng tự in hóa đơn, Công ty có 5 bộ phận xuất hóa đơn cho khách hàng, vậy Công ty có được tạo và phát hành đồng thời 5 ký hiệu hóa đơn của cùng một mẫu hóa đơn không? 2. Hóa đơn Công ty có tạo thêm tiêu thức Thủ trưởng đơn vị ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu. Vậy khi có đủ các tiêu thức này thì có phải đóng dấu treo phía bên trái tờ hóa đơn nữa không? Khi đó có thể không cần đóng dấu tại tiêu thức người bán hàng được không? 3. Hiện Công ty còn tồn Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ mua của Cục Thuế thì có được tiếp tục sử dụng không?

  Nội dung này được Tổng cục Thuế tư vấn như sau:

  • Căn cứ quy định tại khoản 1, Điều 4 và Phụ lục I Thông tư số153/2010/TT-BTC, Công ty tạo và phát hành đồng thời 5 ký hiệu hóa đơn của cùng một mẫu hóa đơn là không trái với quy định. Ví dụ: Mẫu 01GTKT3/001 Ký hiệu AA/11T, AB/11T, AC/11T, AE/11T.

   Cũng theo Thông tư trên, căn cứ quy định tại khoản 1, Điều 4 và tiết d, khoản 2, Điều 14, trường hợp Công ty có tạo thêm tiêu thức Thủ trưởng đơn vị ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu và khi thủ trưởng đơn vị đã ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu tại nơi ký thì không phải đóng dấu treo phía bên trái tờ hóa đơn nữa.

   Ngoài ra, khi hóa đơn đã có chỉ tiêu thủ trưởng đơn vị ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu tại nơi ký thì không cần phải đóng dấu tại tiêu thức người bán hàng.

   Về trường hợp Công ty còn tồn Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ của Cục Thuế và có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì theo Điều 33 Thông tư 153/2010/TT-BTC, Công ty cần đăng ký với cơ quan thuế trực tiếp quản lý để được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31/3/2011.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn