Một số trường hợp gặp phải khi quyết toán thuế

 Qua thanh tra thuế công ty tôi đã suất toán chi phí do kiểm toán điều chỉnh như sau : Năm 2009 không có nguồn chi trơ cấp mất việc làm nên năm 2010 công ty chi trợ cấp mất việc làm đưa thẳng vào chi phí là : 29tr. Cuối kỳ kế toán công ty trích quỹ trợ cấp việc làm là 37tr. Thanh tra thế đã suất toán số tiền là : 37tr nói lý do tại sao đã chi rồi mà lại trích nữa.nên đã loại trừ số tiền trên. Vậy giải thích như thế nào để cơ quan thuế chấp nhận 37tr trên.tôi đã giải thích theo điều 3 TT 82 mà bên thuế vẫn không chấp nhận. Câu 2 : Năm 2010 công ty tôi đã chi phí kiểm toán là 23 tr cho năm 2009. Cuối năm kiểm toán đã trích trước chi phí kiểm toán 2011 là 23tr. Lý do là đúng theo chuẩn mực kế toán. Nhưng khi quyết toán thuế cũng bị xuất toán. vậy có đúng không? Thuế nói làm như vậy đưa chi phí đúp 2 lần. Cảm ơn Ban tư vấn nhiều.

  • 1/ Về chi phí trợ cấp mất việc làm

   Năm 2009 cty bạn không có số dư quĩ dự phòng trợ cấp mất việc làm và năm 2010 cty chi trợ cấp mất việc làm thì:

   - Nếu cty chi trợ cấp mất việc, thôi việc theo đúng qui định tại điều 17 và điều 42 BLLĐ SĐ 2007 và đúng với TT 82/2003/TT-BTC thì DN được hạch toán thẳng vào chi phí (TK642) và chú ý là chỉ được trích cho những NLĐ có HĐLĐ ký trước ngày 1/1/2009 nhé vì những HĐLĐ ký từ 1/1/2009 trở đi mà NLĐ bị mất việc, thôi việc sẽ được BHXH chi tiền bảo hiểm thất nghiệp. Nếu cty lại chi cả phần trợ cấp mất việc, thôi việc cho những NLĐ ở trường hợp này sẽ bị xuất toán hoặc chi cao hơn mức chi cho phép tại điều 17 và điều 42 BLLĐ cũng bị xuất toán.

   - Năm 2009 cty bạn không trích nhưng năm 2010 lại chi và trích lập quĩ dự phòng trợ cấp mất việc làm dẫn đến Đoàn thanh tra cho rằng cty bạn vừa chi lại vừa trích và xuất toán.

   Việc xuất toán cần phải được xác định rõ như sau:

   + Nếu năm 2009 cty bạn không trích nhưng năm 2010 phải chi theo đúng qui định của BLLĐ nói trên thì theo TT 82 cty bạn được tính vào chi phí (TK642) cho những NLĐ mất việc, thôi việc tính từ năm 2010 về trước (phần này không bị xuất toán).

   + Nếu năm 2010 cty bạn lại trích lập quĩ dự phòng trợ cấp mất việc làm theo TT 82 cho năm 2010 và các năm tiếp theo và những năm sau (từ năm 2011 trở đi) cty có quĩ để chi trả cho những NLĐ (ký HĐLĐ trước ngày 1/1/2009) thì vẫn đúng luật (đúng TT 82 và CV 518 ngày 14/2/2011 của TCT hướng dẫn quyết toán thuế năm 2010).

   + Trường hợp cty bạn trích vượt quá mức cho phép (3% trên quĩ lương đóng BHXH) hoặc trích nhầm cả những HĐLĐ ký từ 1/1/2009 trở đi thì bị xuất toán là đúng.

   * Chú ý: Cty bạn và bên Kiểm tra cần phải phân biệt giữa việc chi quĩ dự phòng TCMVL năm 2009 mà chi vào năm 2010 và việc trích quĩ dự phòng TCMVL năm 2010 là hoàn toàn khác nhau chứ không phải trùng nhau để bị xuất toán.

   Việc này cty bạn cần trao đổi rõ với Đoàn để thực hiện chính sách cho đúng và nếu bị loại ra thì cũng xin ý kiến Đoàn về văn bản không chấp thuận để thực hiện cho đúng nhé.

   2/ Về chi phí kiểm toán độc lập

   - Theo TT 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của BTC hướng dẫn thi hành chi tiết luật thuế TNDN cho phép các khoản chi phí như: Kiểm toán, tư vấn thuế, tư vấn pháp luật,... có đầy đủ hóa đơn, chứng từ đúng qui định của PL được tính vào chi phí được trừ.

   Năm 2010 cty bạn thuê KTĐL vào kiểm toán BCTC năm 2009 và phải chi ra 23trđ nếu có hợp đồng, hóa đơn đúng qui định thì được tính vào chi phí được trừ.

   - Theo chuẩn mực kế toán hiện hành cty bạn trích trước tiền phí kiểm toán năm 2011 vào chi phí 2010 là 23trđ thì đúng với chuẩn mực kế toán chứ không đúng với chính sách thuế TNDN hiện hành (TT 130/2008/TT-BTC) vì:

   + Khoản chi trích trước đó chưa phục vụ được gì trong công tác quản lý tại DN.

   + Khoản chi đó lại không có hóa đơn, chứng từ theo qui định của PL.

   Do vậy việc trích trước chi phí kiểm toán 2011 vào chi phí trong QT thuế TNDN năm 2010 là chưa có đủ cơ sở pháp lý để được ghi nhận là chi phí được trừ năm 2010.

   * Chú ý khoản trích trước đó chỉ là khoản chi phí kế toán chứ không phải chi phí được chấp nhận trong QT thuế cuối năm.

   Vậy Đoàn thanh tra xuất toán là có cơ sở pháp lý hơn.

   Cty bạn phải lưu ý là khi làm quyết toán là phải bám chặt vào các chính sách thuế và pháp luật chuyên ngành nhé chứ chỉ bám vào pháp luật kế toán là chưa đủ đâu nhé.

   Chúc bạn sức khỏe và thành công!


  Nguồn:

  TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO CÁN BỘ VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - THUẾ HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn