Mức lệ phí đối với doanh nghiệp đề nghị cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

Ngày hỏi:13/11/2018

Tôi hiện có tìm hiểu một số vấn đề về bán hàng đa cấp, tuy nhiên còn vấn đề tôi chưa rõ nhờ Ban biên tập hỗ trợ giúp: doanh nghiệp đề nghị cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp thì cần nộp khoản lệ phí là bao nhiêu?

(*****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Mức lệ phí đối với doanh nghiệp đề nghị cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ theo quy định tại Điều 1 Quyết định 92/2005/QĐ-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, có quy định:

   Doanh nghiệp đề nghị cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp phải nộp lệ phí cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp theo mức thu như sau:

   1. Cấp mới: 300.000 (ba trăm nghìn) đồng/giấy;

   2. Cấp bổ sung: 200.000 (hai trăm nghìn) đồng/giấy;

   3. Cấp lại: 100.000 (một trăm nghìn) đồng/giấy.

   Theo đó, tiền thu lệ phí cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp quy định tại Quyết định này là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước, được quản lý, sử dụng như sau:

   1. Cơ quan thu lệ phí (Sở Thương mại hoặc Sở Thương mại Du lịch) được trích 75% (bảy mươi lăm phần trăm) số tiền lệ phí thu được để trang trải chi phí cho việc thu lệ phí theo nội dung chi quy định tại điểm 4-b, mục C, phần III của Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

   2. Cơ quan thu lệ phí có trách nhiệm kê khai, nộp và quyết toán số tiền lệ phí thu được (sau khi đã trừ chi phí tổ chức thu) vào ngân sách nhà nước vào chương, loại, khoản tương ứng, mục 047, tiểu mục 26 của mục lục ngân sách nhà nước hiện hành và phân cấp theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

   Trên đây là nội dung tư vấn. Mong là những thông tin chia sẻ trên đây sẽ giúp ích cho bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn