Mức phí phải trả cho việc cung cấp dữ liệu đất đai là bao nhiêu?

Ngày hỏi:18/06/2021

Cho hỏi: Theo quy định của pháp luật hiện hành thì mức phí phải trả cho việc cung cấp dữ liệu đất đai là bao nhiêu? Mong nhận hồi đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 1, Khoản 3 Điều 16 Thông tư 34/2014/TT-BTNMT, có quy định:

   1. Phí và chi phí phải trả để được cung cấp dữ liệu đất đai bao gồm các khoản sau:

   a) Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai;

   b) Chi phí in ấn, sao chụp hồ sơ, tài liệu;

   c) Chi phí gửi tài liệu (nếu có).

   3. Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để trình Hội đồng nhân dân thông qua mức thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai.

   => Như vậy, theo quy định nêu trên thì luật không có quy định cụ thể mức phí phải trả khi được cung cấp dữ liệu về đất đai là bao nhiêu. Mức phí cụ thể sẽ căn cứ vào quyết định của UBND từng tỉnh.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn