Mức thu phí khi công chứng, chứng thực tại nước ngoài

Ngày hỏi:28/08/2019

Liên quan đến các thủ tục công thực hiện tại nước ngaòi, ban biên tập cho tôi hỏi khi tôi muốn công chứng, chứng thức tại cơ quan đại diện Việt Nam có thẩm quyền công chứng, chứng thực giấy tờ tại nước ngoài thì mức thu phí là bao nhiêu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Phụ lục 2 Thông tư 264/2016/TT-BTC quy định về mức thu phí khi thực hiện công chứng, chứng thực tại nước ngoài, cụ thể như sau:

   STT

   Danh mục phí

   Đơn vị tính

   Mức thu
   (USD)

   D

   Công chứng, chứng thực

   1

   Công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch (trừ hợp đồng mua bán, chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, thế chấp bất động sản, hợp đồng góp vốn bằng bất động sản, văn bản thỏa thuận phân chia tài sản, văn bản khai nhận di sản là bất động sản)

   Bản

   50

   2

   Chứng thực bản sao từ bản chính; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt; chứng thực chữ ký người dịch trong các văn bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài

   Bản

   10

   3

   Công chứng di chúc và việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ di chúc; công chứng văn bản từ chối nhận di sản

   Bản

   20

   4

   Cấp bản sao văn bản công chứng

   Bản

   5

   5

   Cấp hoặc chứng thực các giấy tờ và tài liệu liên quan đến tàu biển, tàu bay và các loại phương tiện giao thông khác

   Bản

   15

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn