Mức thu phí thẩm định cấp phép xả nước thải vào nguồn nước năm 2020

Ngày hỏi:11/05/2020

Bạn Hồng Anh (Bình Thuận) hỏi: Hiện tại mức thu phí thẩm định cấp phép xả nước thải vào nguồn nước là bao nhiêu? Nghe nói mức phí này đã được giảm có đúng không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Thông tư 36/2020/TT-BTCThông tư 270/2016/TT-BTC quy định:

   Kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020, mức thu, nộp phí thẩm định cấp phép xả nước thải vào nguồn nước bằng 80% mức phí quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư số 270/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

   Cụ thể, mức thu phí thẩm định sau khi giảm 20% như sau:

   SST

   Tên công việc

   Mức p
   (đồng/hồ sơ)

   7

   Thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước

   a

   Đề án, báo cáo có lưu lượng nước xả từ 3.000 m3/ngày đêm đến dưới 10.000 m3/ngày đêm

   13.600.000

   b

   Đề án, báo cáo có lưu lượng nước xả từ 10.000 m3/ngày đêm đến dưới 20.000 m3/ngày đêm

   18.560.000

   c

   Đề án, báo cáo có lưu lượng nước xả từ 20.000 m3/ngày đêm đến 30.000m3/ngày đêm

   23.360.000

   d

   Đề án, báo cáo có lưu lượng nước xả trên 30.000m3/ngày đêm

   28.320.000

   8

   Thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản

   a

   Đề án, báo cáo có lưu lượng nước xả từ 30.000 m3/ngày đêm đến dưới 50.000 m3/ngày đêm

   13.440.000

   b

   Đề án, báo cáo có lưu lượng nước xả từ 50.000 m3/ngày đêm đến dưới 100.000 m3/ngày đêm

   16.800.000

   c

   Đề án, báo cáo có lưu lượng nước xả từ 100.000 m3/ngày đêm đến 200.000 m3/ngày đêm

   20.160.000

   d

   Đề án, báo cáo có lưu lượng nước xả trên 200.000 m3/ngày đêm

   24.000.000

   => Trên đây là mức phí thẩm định cấp phép cấp phép xả nước thải vào nguồn nước từ ngày 05/05/2020 - 31/12/2020 đã được giảm 20%.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chi phí thẩm định
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn