Mức thu phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất năm 2020

Ngày hỏi:11/05/2020

Tôi được biết Bộ tài chính mới ban hành quy định giảm phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất, sắp tới tôi sẽ thực hiện thủ tục cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất. Cho hỏi mức phí cụ thể được giảm là bao nhiêu? Được áp dụng chính thức khi nào? Cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Thông tư 36/2020/TT-BTCThông tư 270/2016/TT-BTC quy định:

   Kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020, mức thu, nộp phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất bằng 80% mức phí quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư số 270/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

   Cụ thể, mức thu phí thẩm định sau khi giảm 20% là 2.400.000 đồng.

   Như vậy, từ 05/5/2020 - 31/12/2020 thì mức phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất sẽ là 2.400.000 đồng.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn