Muối i-ốt vẫn phải chịu thuế giá trị gia tăng?

Ngày hỏi:13/11/2020

Theo quy định pháp luật hiện hành thì muối i-ốt vẫn phải chịu thuế giá trị gia tăng đúng không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 1 Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi năm 2013 quy định về đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng như sau:

   “4. Sản phẩm muối được sản xuất từ nước biển, muối mỏ tự nhiên, muối tinh, muối i-ốt mà thành phần chính là Na-tri-clo-rua (NaCl).”

   Như vậy, trường hợp nếu muối i-ốt mà thành phần chính là Na-tri-clo-rua (NaCl) thì không phải chịu thuế giá trị gia tăng, ngược lại nếu thành phần chính là một chất khác thì vẫn phải chịu thuế.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn