Nếu có yêu cầu hoàn thuế, phải lập hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN

Ngày hỏi:29/10/2009

Ông Nguyễn Diên Đài hỏi: Người lao động ký hợp đồng nhận lương không thuế (lương NET) năm 2009, sau khi công ty quyết toán thuế TNCN thì còn thừa. Nếu công ty làm hồ sơ hoàn thuế thì có cần Giấy ủy quyền khai hoàn thuế của người đó không?

  Nội dung này được Tổng cục Thuế tư vấn như sau:

  • Căn cứ hướng dẫn tại điểm 2.3.2, khoản 2, mục II, phần D của Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 của Bộ Tài chính, trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công có yêu cầu hoàn thuế TNCN thì cá nhân phải lập hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN và nộp hồ sơ này đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị chi trả thu nhập cho cá nhân.

   Mời bạn đọc xem chi tiết hướng dẫn tại điểm 2.3.2 của Thông tư 84/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính dưới đây:

   Khai quyết toán thuế

   a) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công phải khai quyết toán thuế trong các trường hợp sau:

   - Có số thuế phải nộp trong năm lớn hơn số thuế đã khấu trừ hoặc đã tạm nộp trong năm hoặc có phát sinh nghĩa vụ thuế nhưng trong năm chưa bị khấu trừ hoặc chưa tạm nộp.

   - Có yêu cầu về hoàn thuế hoặc bù trừ số thuế vào kỳ sau.

   Trường hợp cá nhân cư trú là người nước ngoài khi kết thúc Hợp đồng làm việc tại Việt Nam trước khi xuất cảnh phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế. Các trường hợp khác không phải khai quyết toán thuế.

   b) Hồ sơ khai quyết toán thuế

   - Tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 09/KK-TNCN, phụ lục theo mẫu số 09A/PL-TNCN, phụ lục theo mẫu số 09C/PL-TNCN (nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh) ban hành kèm theo Thông tư này.

   - Các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm.

   - Trường hợp nhận thu nhập từ các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài phải có tài liệu chứng minh hoặc xác nhận về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài và kèm theo thư xác nhận thu nhập năm theo mẫu số 20/TXN-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này.

   c) Thời hạn và nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế

   - Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

   - Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là cơ quan thuế trực tiếp quản lý đơn vị trả thu nhập.

   Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai thuế hàng tháng thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế cũng là nơi nộp hồ sơ khai thuế tháng (Cục Thuế).


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn