Nếu đơn vị đã làm xong quyết toán từng quý thì kê khai và tạm nộp thuế theo số liệu quyết toán quý có được không?

Ngày hỏi:18/04/2012
Nếu đơn vị đã làm xong quyết toán từng quý thì kê khai và tạm nộp thuế theo số liệu quyết toán quý có được không?

  Nội dung này được Cục thuế tỉnh Quảng Ninh tư vấn như sau:

  • Theo qui định tại điểm a, mục 3, phần II, Thông tư số 127/2003/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính thì các doanh nghiệp thực hiện thí điểm cơ chế tự kê khai, tự nộp thuế sẽ tự xác định số thuế TNDN nộp hàng quí trên cơ sở doanh thu của quí, tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu và thuế suất thuế TNDN. Doanh thu để tính thuế thu nhập chịu thuế của quý là tổng doanh thu chưa có thuế GTGT của hàng hoá dịch vụ bán ra của 3 tháng trong quý. Tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu để xác định số thuế TNDN tạm nộp hàng quí trong năm là tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu của năm trước căn cứ theo Tờ khai thuế TNDN năm trước.


  Nguồn:

  Trang thông tin Cục thuế Quảng Ninh
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn