Ngày lập hóa đơn giá trị gia tăng

Ngày hỏi:11/01/2016
Công ty có ký hợp đồng cung ứng dịch vụ lưu trú với khách hàng, theo hợp đồng đơn vị được thanh toán trước đợt 1 là 70% giá trị hợp đồng vào ngày 3-12-2015, nhưng hiện tại công ty chưa cung ứng dịch vụ. Khi công ty nhận được khoản tiền thanh toán này có phải xuất hóa đơn không?

  Nội dung này được Trang thông tin điện tử Báo Khánh Hòa tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 2(a) Điều 16 Thông tư số 39 ngày 31-3-2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014) quy định về ngày lập hóa đơn như sau: “Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền”.


   Căn cứ quy định trên, trường hợp công ty theo như trình bày có ký hợp đồng cung ứng dịch vụ lưu trú cho khách hàng, trong hợp đồng đã thỏa thuận việc khách hàng phải trả tiền trước khi thực hiện dịch vụ dưới hình thức thanh toán đợt 1 (bằng 70% giá trị hợp đồng) và thực tế công ty cũng đã thu tiền của khách hàng trước khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền của khách hàng theo quy định tại Khoản 2(a) Điều 16 Thông tư 39 đã nêu trên.


  Nguồn:

  Trang thông tin điện tử Báo Khánh Hòa
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn