Nghĩa vụ của các chủ thể chậm nộp thuế

Ngày hỏi:18/11/2010
Công ty tự tính và nộp phạt chậm nộp hay đên khi cơ quan Hải quan ra quyết định phạt chậm nộp thì mới nộp tiền?

  Nội dung này được Công ty Luật Vinabiz tư vấn như sau:

  • Trong trường hợp này Công ty tự tính số tiền chậm nộp và nộp theo quy định mà không chờ đến khi Cơ quan Hải quan ra Quyết định chậm nộp rồi mới thực hiện việc nộp tiền.

   Căn cứ theo điếu 30 Luật Quán lý thuế có hiệu lực ngày 01/07/2007 quy định người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế theo mẫu do Bộ Tài chính quy định và nộp đủ các loại chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế với cơ quan quản lý thuế và người nộp thuế tự tính số thuế phải nộp, trừ trường họp việc tính thuế do cơ quan quản lý thuế thực hiện theo quy định của Chính phủ.

   Nguồn: Công ty Luật Vinabiz/seatimes.com.vn


  Nguồn:

  Theo Tin Mới
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn