Nghĩa vụ của tổ chức bán hàng hóa khi sử dụng hóa đơn, chứng từ thuế?

Ngày hỏi:05/08/2021

Xin được hỏi, tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ có nghĩa vụ nào trong việc sử dụng hóa đơn, chứng từ thuế? Mong được hỗ trợ theo văn bản mới.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 2 Điều 55 Nghị định 123/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 01/07/2022) quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, trong đó:

   Tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ có nghĩa vụ:

   - Lập và giao hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng;

   - Quản lý các hoạt động tạo hóa đơn theo quy định tại Nghị định này;

   - Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Điều 15 Nghị định này nếu sử dụng hóa đơn điện tử và chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế trong trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 22 Nghị định này;

   - Công khai cách thức tra cứu, nhận file gốc hóa đơn điện tử của người bán tới người mua hàng hóa, dịch vụ;

   - Báo cáo việc sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong trường hợp mua hóa đơn của cơ quan thuế theo Mẫu số BC26/HĐG Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này;

   - Gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế đối với trường hợp mua hóa đơn của cơ quan thuế theo Mẫu số 01/TH-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn