Người có công với cách mạng được miễn, giảm nhiều loại thuế

Ngày hỏi:21/03/2014
Tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội Khóa XIII, cử tri tỉnh Trà Vinh đề nghị miễn các loại thuế cho những đối tượng là gia đình có công với cách mạng.

  Nội dung này được Bộ Tài chính tư vấn như sau:

  • Về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

   Khoản 5, Điều 9 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp quy định miễn thuế đối với trường hợp:

   “5. Đất ở trong hạn mức của người hoạt động cách mạng trước ngày 19/8/1945; thương binh hạng 1/4, 2/4; người hưởng chính sách như thương binh hạng 1/4, 2/4; bệnh binh hạng 1/3; anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; mẹ Việt Nam anh hùng; cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi dưỡng liệt sỹ khi còn nhỏ; vợ, chồng của liệt sỹ; con của liệt sỹ được hưởng trợ cấp hàng tháng; người hoạt động cách mạng bị nhiễm chất độc da cam; người bị nhiễm chất độc da cam mà hoàn cảnh gia đình khó khăn”.

   Khoản 3, Điều 10 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp quy định giảm 50% số thuế phải nộp cho trường hợp:

   “3. Đất ở trong hạn mức của thương binh hạng 3/4, 4/4; người hưởng chính sách như thương binh hạng 3/4, 4/4; bệnh binh hạng 2/3, 3/3; con của liệt sỹ không được hưởng trợ cấp hàng tháng”.

   Như vậy, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đã quy định cụ thể việc miễn, giảm thuế đối với đất ở trong hạn mức của người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng.

   Về thuế sử dụng đất nông nghiệp

   Tại Điều 23 Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp quy định:

   “1. Miễn thuế cho hộ nộp thuế có thương binh hạng 1/4 và 2/4, bệnh binh hạng 1/3 và 2/3;

   2. Miễn thuế hoặc giảm thuế cho hộ nộp thuế là gia đình liệt sỹ;

   3. Giảm thuế cho hộ nộp thuế có thương binh, bệnh binh không thuộc diện miễn thuế theo quy định tại khoản 1, Điều này mà đời sống có nhiều khó khăn".

   Căn cứ theo quy định trên thì tùy từng đối tượng là người có công với cách mạng và thân nhân sẽ được miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

   Về thuế thu nhập cá nhân

   Theo điểm b, khoản 2, Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) quy định khoản phụ cấp, trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của cá nhân. Quy định chi tiết nội dung này, Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ và Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính về thuế TNCN hướng dẫn, không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của cá nhân các khoản: “Trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng và trợ cấp một lần theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công; Trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần đối với các đối tượng tham gia kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế, thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ”.

   Như vậy, trong chính sách thuế hiện hành đã có những quy định cụ thể về chế độ ưu đãi thuế đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn