Nhận tiền hỗ trợ có phải xuất hóa đơn?

Ngày hỏi:24/11/2016

Trung tâm Xây dựng Hạ tầng Khu công nghiệp Thốt Nốt (Cần Thơ) là đơn vị sự nghiệp công lập, tự cân đối thu chi, chuyên kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp. Ngoài ra, Trung tâm còn cung cấp dịch vụ xử lý nước thải cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, các hoạt động dịch vụ khác theo quy định và đã đăng ký với cơ quan thuế để sử dụng hóa đơn GTGT. Trong quá trình cung cấp dịch vụ xử lý nước thải và đầu tư cơ sở hạ tầng, Trung tâm được một số doanh nghiệp hỗ trợ, tuy nhiên, các doanh nghiệp yêu cầu Trung tâm xuất hóa đơn. Trung tâm Xây dựng Hạ tầng Khu công nghiệp Thốt Nốt đề nghị giải đáp, doanh nghiệp đề nghị xuất hóa đơn đối với khoản tiền hỗ trợ có phù hợp quy định không? Nếu việc xuất hóa đơn là phù hợp thì Trung tâm có phải thực hiện kê khai thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp không?

  Nội dung này được Cục Thuế thành phố Cần Thơ tư vấn như sau:

  • Trung tâm Xây dựng Hạ tầng Khu công nghiệp Thốt Nốt là đơn vị sự nghiệp công lập, mã số thuế 18005***31, đăng ký khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

   Khoản 1, Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

   "1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.

   Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.

   Trường hợp bồi thường bằng hàng hóa, dịch vụ, cơ sở bồi thường phải lập hóa đơn và kê khai, tính, nộp thuế GTGT như đối với bán hàng hóa, dịch vụ; cơ sở nhận bồi thường kê khai, khấu trừ theo quy định.

   Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận tiền của tổ chức, cá nhân để thực hiện dịch vụ cho tổ chức, cá nhân như sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì phải kê khai, nộp thuế theo quy định.

   Ví dụ 15: Công ty cổ phần Sữa ABC có chi tiền cho các nhà phân phối (là tổ chức, cá nhân kinh doanh) để thực hiện chương trình khuyến mại (theo quy định của pháp luật về hoạt động xúc tiến thương mại), tiếp thị, trưng bày sản phẩm cho Công ty (nhà phân phối nhận tiền này để thực hiện dịch vụ cho Công ty) thì khi nhận tiền, trường hợp nhà phân phối là người nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ lập hóa đơn GTGT và tính thuế GTGT theo thuế suất 10%, trường hợp nhà phân phối là người nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì sử dụng hóa đơn bán hàng và xác định số thuế phải nộp theo tỷ lệ (%) trên doanh thu theo quy định".

   Căn cứ quy định trên, trường hợp Trung tâm Xây dựng Hạ tầng Khu công nghiệp Thốt Nốt có nhận khoản tiền hỗ trợ thực hiện lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng nước thải để tính phí xử lý nước thải của doanh nghiệp, khi thu tiền, Trung tâm Xây dựng Hạ tầng Khu công nghiệp Thốt Nốt phải xuất hóa đơn GTGT với thuế suất 10%, kê khai thuế GTGT và thuế TNDN theo quy định.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn