Nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài có phải nộp thuế nhà thầu không?

Ngày hỏi:09/11/2019

Công ty tôi có nhập khẩu thiết bị về bán lại cho các khách hàng trong nước, trong đó: Thiết bị có thể là phần cứng, phần mềm hoặc kết hợp. Khi mua thiết bị hay phần mềm sẽ phải mua kèm theo gói dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật hoặc cập nhật phần mềm. Trong trường hợp này chúng tôi có phải đóng thuế nhà thầu hay không? Trân trọng.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài có phải nộp thuế nhà thầu không?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Điều 1 Thông tư 103/2014/TT-BTC quy định đối tượng chịu thuế nhà thầu bao gồm:

   "...

   2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa tại Việt Nam theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ và có phát sinh thu nhập tại Việt Nam trên cơ sở Hợp đồng ký giữa tổ chức, cá nhân nước ngoài với các doanh nghiệp tại Việt Nam (trừ trường hợp gia công và xuất trả hàng hóa cho tổ chức, cá nhân nước ngoài) hoặc thực hiện phân phối hàng hóa tại Việt Nam hoặc cung cấp hàng hóa theo điều kiện giao hàng của các điều khoản thương mại quốc tế- Incoterms mà người bán chịu rủi ro liên quan đến hàng hóa vào đến lãnh thổ Việt Nam.

   Ví dụ 1:

   - Trường hợp 1: doanh nghiệp X ở nước ngoài ký hợp đồng mua vải của doanh nghiệp Việt Nam A, đồng thời chỉ định doanh nghiệp A giao hàng cho doanh nghiệp Việt Nam B (theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ theo quy định của pháp luật). Doanh nghiệp X có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng ký giữa doanh nghiệp X với doanh nghiệp B (doanh nghiệp X bán vải cho doanh nghiệp B). Trong trường hợp này, doanh nghiệp X là đối tượng áp dụng theo quy định tại Thông tư này và doanh nghiệp B có trách nhiệm khai, khấu trừ và nộp thuế thay cho doanh nghiệp X theo quy định tại Thông tư này."

   => Theo quy định nêu trên chỉ doanh nghiệp nước ngoài có phát sinh thu nhập tại Việt Nam, giao hàng theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ thì doanh nghiệp bên mua mới phải chịu thuế nhà thầu.

   Để giải thích cho hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ, chúng tôi xin phép giải thích như sau:

   Doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ là doanh nghiệp nhận hàng hoá từ các doanh nghiệp xuất khẩu theo chỉ định của thương nhân nước ngoài. Doanh nghiệp xuất khẩu tại chỗ là doanh nghiệp bán hàng cho các thương nhân nước ngoài. Doanh nghiệp xuất khẩu và doanh nghiệp nhập khẩu phải ký hợp đồng mua bán với thương nhân nước ngoài.

   Nếu công ty nước ngoài ký kết hợp đồng mua bán thiết bị với công ty bạn nhưng thiết bị là hàng hóa được sản xuất từ công ty A là doanh nghiệp Việt Nam và công ty nước ngoài đồng thời chỉ định công ty A này giao hàng cho công ty bạn. Đây gọi là hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ và khi này công ty bạn mới chịu thuế nhà thầu thay cho công ty nước ngoài theo quy định nêu trên.

   Trường hợp của công ty bạn không thuộc trường hợp nêu trên vậy nên công ty bạn không phải chịu loại thuế này.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn