Nội dung quản lý thuế theo Luật Quản lý thuế bao gồm những nội dung nào?

Ngày hỏi:26/06/2017

Theo quy định của Luật Quản lý thuế nội dung quản lý thuế bao gồm những nội dung nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Thanh Tùng là nhân viên đang làm việc tại một cơ quan nhà nước, tôi có một thắc mắc muốn được hỏi Ban biên tập như sau, theo Luật Quản lý thuế thì nội dung quản lý thuế bao gồm những nội dung gì? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ các bạn, chân thành cảm ơn!

Thanh Tùng (thanhtung***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Luật Quản lý thuế nội dung quản lý thuế bao gồm những nội dung được pháp luật quy định tại Điều 3 Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2017 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Luật quản lý thuế; Luật quản lý thuế sửa đổi 2012 và Nghị định 83/2013/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành, cụ thể như sau:

   1. Khai thuế, tính thuế.

   2. Ấn định thuế.

   3. Nộp thuế.

   4. Ủy nhiệm thu thuế.

   5. Trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

   6. Thủ tục miễn thuế, giảm thuế; xóa nợ tiền thuế, tiền phạt.

   7. Thủ tục hoàn thuế, bù trừ thuế.

   8. Kiểm tra thuế, thanh tra thuế, quản lý rủi ro về thuế.

   9. Giải quyết khiếu nại, tố cáo, khởi kiện liên quan đến thực hiện pháp luật thuế.

   Như vậy, nội dung quản lý thuế là trách nhiệm công việc của các cơ quan thuế và của các tổ chức cá nhân có nghĩa vụ kê khai thuế. Khai thuế là trách nhiệm của đối tượng có nghĩa vụ nộp thuế nhưng nếu trong một thời gian nhất định, đối tượng có nghĩa vụ nộp thuế không hoàn thành việc khai thuế thì cơ quan thuế có quyền ấn định thuế. Vậy nên các nội dung quản lý thuế có quan hệ mật thiết với nhau, nội dung quản lý thuế này là tiền đề là kết quả cho các nội dung khác.

   Trên đây là nội dung câu trả lời của Ban biên tập Thư Ký luật về vấn đề nội dung quản lý thuế theo Luật Quản lý thuế. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2017.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn