Nội dung, tài liệu cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Ngày hỏi:25/03/2021

Liên quan đến quy định của pháp luật về hoạt động của đại lý làm thủ tục về thuế. Cho hỏi: Nội dung, tài liệu cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung, tài liệu cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế quy định tại Điều 19 Thông tư 10/2021/TT-BTC, cụ thể như sau:

   - Nội dung cập nhật kiến thức

   + Các quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí và nội dung liên quan đến quản lý thuế.

   + Các quy định của pháp luật về kế toán doanh nghiệp.

   Trên cơ sở nội dung cập nhật kiến thức, căn cứ vào tình hình thực tế, Tổng cục Thuế xây dựng chương trình khung các nội dung phải cập nhật kiến thức của năm đó. Chương trình khung được ban hành trước ngày 31/01 hàng năm.

   - Tài liệu cập nhật kiến thức

   + Tài liệu cập nhật kiến thức phải chứa đựng các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều này.

   + Tài liệu cập nhật kiến thức được trình bày dưới dạng văn bản hoặc dữ liệu điện tử.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn