Nộp thuế khi được nhận quà tặng từ nước ngoài

Ngày hỏi:27/06/2016

Em được người thân ở nước ngoài gửi tặng một kiện hàng bao gồm 3 chiếc váy, 2 lọ nước hoa, 1 hộp thực phẩm chức năng, trị giá ước tính khoảng 360 đô la Mỹ. Công ty chuyển phát nhanh gửi thông báo yêu cầu khi nhận hàng phải nộp thuế gần 2 triệu đồng. Xin cho hỏi, tại sao số hàng hóa này là quà tặng mà em lại phải nộp thuế, cách tính thuế theo quy định của pháp luật hiện nay là như thế nào?

  • Thắc mắc của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

   1. Theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 103 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh có trị giá khai báo nằm trong định mức miễn thuế theo quy định của Thủ tướng Chính phủ về mức giá trị hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh được miễn thuế. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu vượt tiêu chuẩn được miễn thuế thì phải nộp thuế cho toàn bộ lô hàng; nếu tổng số tiền thuế phải nộp của cả lô hàng dưới 50.000 (năm mươi) nghìn đồng thì được miễn thuế đối với cả lô hàng.

   Khoản 2 Điều 5 Quyết định số 31/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về định mức hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu được miễn thuế, xét miễn thuế, không chịu thuế: Quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho cá nhân Việt Nam; quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân Việt Nam cho cá nhân ở nước ngoài có trị giá không vượt quá 2.000.000 (hai triệu) đồng hoặc có trị giá hàng hóa vượt quá 2.000.000 (hai triệu) đồng nhưng tổng số tiền thuế phải nộp dưới 200.000 (hai trăm nghìn) đồng được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và không chịu thuế giá trị gia tăng.

   Căn cứ các quy định nêu trên, nếu trị giá lô hàng quà tặng của bạn theo quy đổi tỷ giá vượt quá 2.000.000 (hai triệu) đồng, số tiền thuế được xác định dưới 200.000 (hai trăm nghìn) đồng thì bạn mới được miễn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế giá trị gia tăng.

   Theo quy định tại khoản 6 Điều 5 Quyết định số 31/2015/QĐ-TTg, định mức này không áp dụng đối với trường hợp bạn thường xuyên nhận một hay một số mặt hàng nhất định. Vi dụ: Tuần nào bạn cũng nhận được quà tặng từ cùng một người, cùng một mặt hàng…

   2. Theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Thuế giá trị gia tăng và các văn bản hướng dẫn thi hành, tùy từng hàng hóa cụ thể, số thuế phải nộp được tính theo công thức như sau:

   Tổng số thuế phải nộp = Thuế nhập khẩu + Thuế giá trị gia tăng

   Trong đó:

   - Thuế nhập khẩu = Trị giá tính thuế x thuế suất thuế nhập khẩu.

   - Thuế giá giá trị gia tăng = (Trị giá tính thuế + thuế nhập khẩu) x thuế suất thuế giá trị gia tăng.

   Bạn có thể yêu cầu Công ty chuyển phát nhanh cung cấp bản kê tính thuế của lô hàng, đồng thời căn cứ công thức tính thuế nêu trên để kiểm tra cách tính thuế,tổng số thuế phải nộp.

   Với trị giá lô hàng quà tặng của bạn vượt quá 2.000.000 (hai triệu) đồng, nếu số thuế được xác định từ 200.000 (hai trăm nghìn) đồng trở lên, bạn phải nộp thuế theo quy định khi nhận hàng.


  Nguồn:

  Trang thông tin tuyên truyền, Phổ biến pháp luật - Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật TP Hà Nội
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn